top of page

สินค้าคอนซูม

03030.png

WA RUBBER MATE  ผู้ผลิตถุงมือยางมาตราฐานสากล ผลิตในประเทศไทย

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2531 ผลิตภัณฑ์หลักคือ ถุงมือยาง มีให้เลือกทั้งไนไตรสังเคราะห์และยางธรรมชาติ 

บริษัท ดับเบิลยูเอรับเบอร์เมท จำกัด ได้สร้างตลาดส่งออกหลักไปยังสหรัฐอเมริกาอเมริกา ยุโรปและเอเชีย นอกจากนี้ยังมีประวัติการเป็นหุ้นส่วนที่ประสบความสำเร็จกับลูกค้าหลายรายในยุโรปและเอเชีย

เลือกชมสินค้า WA RUBBER MATE

Latex.png
Nitrile.png
bottom of page