top of page
ika-logo-1.png

IKA ผู้ผลิตเครื่องให้ความร้อนและกวนสารละลายระดับโลก จากประเทศฝรั่งเศษ

ก่อตั้งขึ้นในปี 2453 ในฐานะ ซัพพลายเออร์สำหรับร้านขายยาและโรงพยาบาล จนถึงวันนี้ IKA ได้กลายเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ ในสายการผลิต เครื่องกวนสารละลายและเครื่องนวด วันนี้ IKA มีพนักงานมากกว่า 800 คนในโรงงานแปดแห่งในสี่ทวีป

2527000_1.jpg

KS 501

Shakers

IKA offers the perfect lab shaker for mixing and shaking task in addition to the tried and tested orbital shakers and horizontal shakers are gaining popularity in laboratories.

  • Type of Movement: Orbital

  • Shaking Diameter: 30 mm

  • Shaking Weight: 15 kg

  • Speed Range: 0-300 rpm

  • Operation Mode: 1-56 min

bottom of page